Billede

Efter branden på tandklinikken Børmosevej 1 i Langeskov (januar 2016) besluttede byrådet i april 2016 at samle den kommunale tandpleje i Kertemine Kommune på én matrikel.

I den forbindelse nedlægges klinikkerne i Munkebo og Kerteminde, og der etableres i stedet en moderniseret klinik i Langeskov. Sammenlægningen indebærer renovering af den brandskadede bygning på 210 m2 samt opførsel af en ny tilbygning på 180 m2.

Sammenlægningen af tandplejen

Sammenlægningen af tandplejen i Kerteminde Kommune giver personalet et fagligt fællesskab med gode muligheder for sparring, videndeling og udvikling til gavn for borgerne.  

Gevinsterne ved sammenlægningen er mange: Tandbehandlinger vil fremover kunne foretages ét sted, fordi personale og udstyr vil være samlet. Dette giver højere kvalitet i arbejdet, færre aflysninger og større fleksibilitet fx i forbindelse med akutsituationer og en bedre udnyttelse af udstyret.

Omsorgspatienterne vil også blive tilgodeset i den nye tandklinik, da bygningen vil være handicapvenligt indrettet og udstyret med en særlig omsorgsklinik.

Tandklinikken i Langeskov får fysiske rammer, der lever op til gældende lovgivning på området.

Sådan bygges den ny klinik

Den eksisterende bygning får ny tagkonstruktion som erstatning for det nedbrændte tag.

Herudover udskiftes en stor del af bygningsdelene, således den eksisterende bygning vil komme til at fremstå med nye gipslofter, nye gulve, nye vinduer og døre samt mindre ombygninger af rummene, der tilgodeser moderne tilgang til tandpleje. Den eksisterende bygning rummer tre tandlægeklinikker, en omsorgsklinik, røntgenrum, sterilisation samt receptions- og venteområde.

 Den nye tilbygning placerer sig parallelt med Rønningevej og udføres med udvendig beklædning af fibercementplader, som går igen på lette facadeelementer i den eksisterende bygning. Dette i kombination med tagflader, der på begge bygninger er beklædt med tagpap, skaber visuel sammenhæng de to bygninger imellem. Tilbygningen rummer personalefaciliteter, diverse betjenende funktioner samt to nye tandplejeklinikker.

 

PRESSEMEDDELSE:

Nu begynder byggeriet af en ny fælles tandklinik i Kerteminde Kommune.
Tirsdag den 20.september kl. 8.30 tager Borgmester Hans Luunbjerg
det første spadestik til byggeriet af Kerteminde Tandplejes nye klinik
på Børmosevej 1 5550 Langeskov.
Efter branden på tandklinikken i Langeskov i januar 2016 besluttede byrådet at
samle den kommunale tandpleje i Kertemine Kommune .
I den forbindelse nedlægges klinikkerne i Munkebo og Kerteminde, og der
etableres i stedet en moderniseret klinik i Langeskov.
Byggeriet betyder renovering af den brandskadede bygning samt opførsel af en
ny tilbygning på 180 m2.
Tilbygningen kommer til at rumme personalefaciliteter, samt to nye
tandplejeklinikker.
Der vil være mulighed for at følge byggeriet på Kerteminde Kommunes
hjemmeside www.kerteminde.dk hvor foto, tegninger og planer kan ses.
Henvendelse kan ske til ;
Ansvarlig for byggeriet - Bygningskonstruktør MAK Jacob Reimer Madsen fra
Ejendomsadministration. Mail : jnn@kerteminde.dk og telefon 65151478
Overtandlæge Helle Poulsen Mail: hpo@kerteminde.dk og telefon 65151916

Billede

Billeder fra første spadestik

Billeder fra byggeperioden