Billede

Kultur- og Fritidsudvalget består af 5 repræsentanter udpeget fra de forskellige politiske partier – alle folkevalgte byrådsmedlemmer. 
Udvalgsområdet spænder bredt over bl.a. baneanlæg, forsamlingshuse, sognegårde, klubhuse, idrætsfaciliteter, Kulturhuse, Biblioteker mm.
Derudover administrerer udvalget en række forskellige puljer, som kan søges af arrangører, foreninger og arbejdsgrupper mfl. f.eks. Eventpulje, Puljen til Kulturelle Arrangementer og Græsrodspuljen.

Kultur og fritidsudvalgets møder i 2017:

 • 30.januar
 • 13. marts
 • 3. april
 • 2. maj
 • 6. juni
 • 14. august
 • 4. september
 • 2. oktober
 • 6. november
 • 4. december

Ansøgninger eller henvendelser der ønskes behandlet på Kultur og fritidsudvalgsmøderne skal derfor være Kultur og Fritid i hænde senest 14 dage før udvalgsmødet.
Ansøgninger sendes til kulturogfritid@kerteminde.dk

Kultur og Fritidsudvalgets medlemmer

Kultur og Fritidsudvalgets medlemmer

Folkeoplysningsudvalget består af 9 medlemmer:
2 aftenskolerepræsentanter,
5 foreningsrepræsentanter (valgt efter indstillinger fra kommunens foreninger og aftenskoler) samt  
2 byrådspolitikere. 
Udvalget varetager foreninger og aftenskolers interesser, fordeler tilskudsrammen til foreningsaktiviteter og aftenskoleundervisning og bevilger tilskud til foreninger og aftenskoler (efter ansøgning) fra Start- og Udviklingspuljen eller Puljen til Åben Skole Samarbejdet.
Herudover afholder udvalget den årlige hædringsfest, hvor idrætsledere og idrætsudøvere, mesterskabsvindere mfl. hædres for deres præstationer i det forgangne år. 
Hvert år afholder udvalget et dialogmøde med foreninger og aftenskoler.

Vær opmærksom på, at Folkeoplysningsudvalget fra i år afholder møde hver anden måned. 
I 2017 afholdes møderne således:

 • 18. januar
 • 22. marts
 • 24. maj
 • 23. august
 • 22. november

Ansøgninger eller henvendelser der ønskes behandlet på Folkeoplysningsudvalgsmøderne skal derfor være Kultur og Fritid i hænde senest 14 dage før udvalgsmødet.
Ansøgninger sendes til kulturogfritid@kerteminde.dk

Folkeoplysningsudvalgets medlemmer

Folkeoplysningsudvalgets medlemmer

Dagsorden og referater fra Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden og referater fra Kultur og Fritidsudvalget

Kultur og Fritidspolitik