Billede

Den årlige prisfest med fokus på frivillighed, fantastiske ildsjæle, socialt engagement, kulturelle mesterværker og flotte idrætspræstationer.

I år blev hædringsarrangementet afholdt fredag den 17. november 2017 i Langeskov Idrætscenter.

 

Kom med dit forslag til en værdig kandidat – en borger der foretager sig bemærkelsesværdige og beundringsværdige handlinger til gavn for hele kommunen, foreningslivet, institutionslivet m.v. 
Kandidaten skal være bosiddende i Kerteminde Kommune, og indstillingen skal begrundes. 
Alle kan indstille kandidater til prisen.

- for folkeoplysende foreninger (idrætsforening, spejdergruppe, ungdomsklub, teaterforening mm)
Hvem fortjener at få anerkendelse og et skulderklap for en særlig eller mangeårig indsats i foreningen?
Alle som er medlem af en forening, kan indstille kandidater til priserne.
Kandidaterne skal være bosiddende i Kerteminde Kommune, og indstilling skal begrundes.

- for folkeoplysende foreninger (idrætsforening, spejdergruppe, ungdomsklub, teaterforening mm)

Hvem fortjener at få anerkendelse og et skulderklap for en særlig eller mangeårig indsats i foreningen?
Alle som er medlem af en forening, kan indstille kandidater til priserne.
Kandidaterne skal være bosiddende i Kerteminde Kommune, og indstilling skal begrundes.

Hvem skal have årets Handicappris?

Handicapprisen uddeles til en enkeltperson, en gruppe, en forening eller institution med bopæl i Kerteminde Kommune, som har gjort sig bemærket ved at gøre en særlig indsats, eller har forbedret forholdene for mennesker med handicap i Kerteminde Kommune.

Alle kan foreslå kandidater til prisen. Handicaprådet udvælger årets modtager af prisen.

- for sociale og almennyttige foreninger 

Prisen gives til en person der har ydet en stor frivillig og social indsats i Kerteminde kommune. Altså en ildsjæl der brænder for at gøre noget for sine medmennesker.
Kender du en person som opfylder ovenstående kriterier, så send straks en begrundet indstilling.

Årets Kulturpris udvælges og indstilles af Kultur- og Fritidsudvalget.

Denne pris kan der derfor ikke indsendes kandidater til.

Årets Børnerettighedspris udvælges og udpeges af Red Barnet.

Denne pris kan der derfor ikke indsendes kandidater til.

Galleri med billeder fra hædring 2017

Galleri med billeder fra hædring 2016