Billede

Brug de blå "bjælker" nederst til at besøge aftenskolernes hjemmesider

Aftenskoler

Puljen kan søges af: - foreninger - aftenskoler - institutioner
Der ydes tilskud til: - nye initiativer - udviklingsarbejder - tilbud, som tiltrækker børn, unge og nye grupper - tiltag, beregnet til fastholdelse af børn og unge i foreningslivet - tværgående tilbud - etablering af nye foreninger
Der ydes ikke tilskud til: - tilbud, der har et kommercielt sigte - tilbud, der hører under en anden lovgivning - enkeltpersoner - bespisning/forplejning - anskaffelse af it-udstyr til bestyrelser
Tilskud kan ydes med følgende max. beløb: - etablering af nye foreninger op til 3.000 kr. - arrangementer op til 3.000 kr. - øvrige initiativer, tiltag og tværgående samarbejder mm. efter behov.
Ansøgningsfrister: Ansøgninger vedlagt budget behandles løbende af Folkeoplysningsudvalget. Ansøgning indsendes på mail kulturogfritid@kerteminde.dk senest 14 dage før udvalgsmøderne.
Regnskab: Senest 3 måneder efter aktivitetens/projektets afslutning, skal der aflægges regnskab for de midler, der er anvendt til aktiviteten/projektet. Ikke forbrugt tilskud skal tilbagebetales. Regnskab indsendes på mail kulturogfritid@kerteminde.dk

AOF Østfyn

Kerteminde Husflid

LOF Østfyn

FOF Østfyn

Aftenskolen Amanda