Tilbud til familier med børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller børn med en kronisk lidelse samt børn med særlige behov.

Har dit barn et handicap, kan kommunen hjælpe dit barn og jeres familie på flere måder. Tilbuddene skal hjælpe dit barn med at få den bedst mulige trivsel ud fra barnets forudsætninger og behov.

Hjælpen skal være helhedsorienteret. Den skal medvirke til, at et handicap ikke er en hindring for at leve en aktiv og selvvalgt tilværelse så nær det normale som muligt. Støtten til børnene skal gøre det muligt for dem at blive i hjemmet og fremme deres integration i daginstitution, skole og fritidstilbud.

Børn/unge med funktionsnedsættelse

Børn i vanskeligheder